Welkom

Reorganisatieontwikkeling

Er ontstaat een verandering in uw organisatie. Reorganisatieprocessen kunnen tot problemen leiden waardoor onrust onder het personeel ontstaat. Het verzuim gaat misschien omhoog. Een goede voorbereiding van uw reorganisatie is daarom erg belangrijk.
Wij kunnen u daarbij helpen en aangeven waar we u van dienst kunnen zijn: werken volgens sociaal plan, presentatie/info geven aan boventalligen, individuele gesprekken geven van werk naar werk, opstellen vaststellingsovereenkomst, ontslagprocedure UWV-WERKbedrijf, afstemming/afhandeling met de advocaat (kantonrechter).