Welkom

Ontslagtrajecten en Outplacementtrajecten

U kunt te maken krijgen met disfunctioneren van medewerkers of andere soortgelijke problemen en u moet disciplinaire maatregelen nemen. Er zullen gesprekken worden gevoerd met medewerkers en managers. De afstemming/afhandeling kan nodig zijn met de advocaat (kantonrechter), ontslagaanvraag bij UWV-WERKbedrijf of het opstellen van een vaststellingsovereenkomst blijken noodzakelijk.

Het begeleiden en adviseren van uw medewerker naar een nieuwe passende werkomgeving:

Wij hanteren een pragmatische aanpak en streven er naar uw medewerker naar een nieuwe passende werkomgeving te begeleiden. Het menselijk aspect wordt daarbij niet uit het oog verloren. Het is belangrijk dat er samen gewerkt kan worden op basis van vertrouwen en wederzijds respect.

Wij maken gebruik van coaching tijdens de sessies en tevens krijgt de werkzoekende na elke afspraak een opdracht mee om thuis mee aan de slag te gaan. Dit om het proces te versnellen en betrokkenheid te vergroten. Uiteraard is bovenstaande een voorbeeld traject, als de medewerker geen behoefte heeft aan bijvoorbeeld ondersteuning bij het maken van een curriculum vitae maar wel bijvoorbeeld coaching dan passen wij dit aan in overleg met medewerker en werkgever.